Καπάκια Easy Peel
Από Foil Αλουμινίου με περιμετρικό δαχτυλίδι Αλουμινίου, Λευκοσιδήρου ή TFS.

 

Highslide JS